Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116739-118581

Konstvandring på geriatrik

Den geriatriska avdelningen på Nacka sjukhus har fått en stationär konstvandring. (c)Maria Loustarinen/Upphovsrätt 2017. Syntolkning: Målade figurer inramade på vägg.

 

Konstvandringen "Resa i tid och rum" med tillhörande konstguide i form av en bok är en unik satsning på konst för äldre sjukhuspatienter, initierat av Stockholms läns landstings kulturförvaltning i samarbete med Capio Geriatrik Nacka. Syftet med projektet är att aktivera patienterna, stimulera till samtal och främja deras hälsa och rehabilitering.

Konst för olika sinnen

Denna speciella konstvandring har tio olika stationer med samtida konstverk, som har köpts in specifikt för platsen. Konstverken ska stimulera olika sinnen, inte bara synen. För vårdpersonalen, patienterna och deras anhöriga finns också en guidande konstguide som med texter, bilder och frågor ger pedagogiska nycklar in i konsten. Chefssjuksköterska Mari Andersson, som kom med det särskilda önskemålet om en konstvandring på avdelningen, säger att konsten har flera positiva värden i vårdmiljön:

– Vi vill stimulera patienterna till aktivitet och rörelse, väcka nyfikenhet, ha något att samtala kring när vi gångtränar patienterna i vårdavdelningens korridorer. Vi vill ge anhöriga och patienter ett samtalsämne i en annars torftig miljö, säger Mari Andersson i ett pressmeddelande.

Förhoppningen från kulturförvaltningens konstenhet, som curerat konstvandringen och tagit fram konstboken, är att projektet med sitt tillhörande pedagogiska material ska fungera som en modell för andra vårdverksamheter som vill använda sig av liknande grepp för att främja hälsa bland äldre.

Vetenskaplig rapport på gång

Förutom konstguiden kopplas nu forskare från Lunds universitet in för att följa upp projektet och ta ytterligare lärdomar in i framtiden. De två forskarna, konstvetaren Max Liljefors och etnologen Åsa Alftberg, har fått i uppdrag att ta fram en vetenskaplig rapport. Kompetenscentrum för kultur och hälsa som initierar, finansierar och projektleder forskningsinsatsen. Rapporten ska presenteras i februari 2019. Läs en intervju med Max Liljefors.