Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 256-118218

Föreläsningar

Hur kan kultur bidra till ökad hälsa?

Föreläsning om hur kultur kan komplettera och effektivisera dagens hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Ett långsiktigt kulturarbete är ledningsstyrt och bygger på fasta strukturer med uppdrag, mandat och rutinmässig uppföljning. Arbetet har en positiv påverkan på vårdpersonalen.

Vad är rehabilitering med kultur?

Föreläsning om vad forskningen säger om kulturaktiviteter som verktyg för rehabilitering och återhämtning. Mer traditionella behandlingssätt kan kompletteras med kulturinterventioner och nå goda resultat.

Vi vill jobba mer med kultur! Hur gör vi?

Inspirerande föreläsning med handfast workshop i större eller mindre skala om hur man praktiskt kan göra för att bygga personalens kulturkompetens långsiktigt. Både för äldreomsorgen och sjukvårdssektorn. Viktigt med chefsmedverkan.