Hoppa till huvudinnehåll

Hur kan jag som kulturutövare arbeta i vårdmiljö?

Många vård- och omsorgsgivare i länet, i synnerhet i kommunerna, beställer kulturprogram till sin verksamhet. Vill du också arbeta med kulturprogram i vård och omsorg finns olika vägar att gå:

  • Du kan ansöka om att få ingå i landstingets katalog med beställningsbara kulturprogram.

  • Du kan söka Projektstöd kultur och hälsa. Stödet söks i samverkan med en landstingsanknuten vårdgivare och innebär att erbjuda en återkommande kulturverksamhet i vårdmiljö.

  • Är du bild- eller formkonstnär är du välkommen att ansluta dig till Konstnärsbasen för att söka kulturförvaltningens utannonserade uppdrag om konstnärlig gestaltning i olika vårdmiljöer.

  • Du kan vända dig till olika studieförbund som samverkar med länets olika vård- och omsorgsgivare och höra hur du, utifrån din kompetens, kan bidra.

  • Du kan kontakta kultursekreterare, biblioteket eller ansvarig för Träffpunkter/Aktivitetscenter i någon av länets kommuner, eller i stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad, som har i uppdrag att arrangera lokala kulturprogram, bland annat inom äldreomsorgen.

  • Du kan också kontakta någon av landstingets länskulturfunktioner.